Mừng Năm Mới

Đón xuân Bính Thân
Chùa Hoằng Pháp
Công tác chuẩn bị và đón xuân Bính Thân
Chùa Hoằng Pháp
Chuẩn bị đón xuân Giáp Ngọ
Chùa Hoằng Pháp
Mừng xuân Mậu Tý 2008
Các buổi lễ và Phật sự - Mừng Năm Mới
Hoa đăng mừng xuân năm 2004
Các buổi lễ và Phật sự - Mừng Năm Mới
Đón xuân Tân Mão 2011
Các buổi lễ và Phật sự - Mừng Năm Mới