Khóa 60

Xin người nhớ cho - Phật thất 60
Giảng sư Thích Tâm An
Niệm Phật thoát luân hồi - Phật thất 60
Giảng sư Thích Thiện Thanh
Hạnh phúc nở hoa, khổ đau khép lại - Phật thất 60
Giảng sư Thượng tọa Thích Nguyên Thiện
Một cõi đi về - Phật thất 60
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Con đường an lạc - Phật thất 60
Giảng sư Thích Phước Nghiêm
Hải triều âm - Phật thất 60
Giảng sư Thích Minh Tiến
Một cõi đi về
Hạnh phúc nở hoa khổ đau khép lại
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Con đường an lạc
Giảng sư Thích Phước Nghiêm
Hải triều âm
Giảng sư Thích Minh Tiến
Niệm Phật thoát luân hồi
Giảng sư Thích Thiện Thanh
Xin người nhớ cho
Giảng sư Thích Tâm An