Thể loại khác

Vầng trăng quê em
Chùa Hoằng Pháp
Phần ca nhạc Chương trình Vía Phật A Di Đà 2014
Chùa Hoằng Pháp
MV Kính Phật đản Sanh - 30 ca sĩ thực hiện
Xuân Yêu Thương-Chùa Hoằng Pháp
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Chùa tôi có chúng thường xuyên - Ái My
Vũ Ngọc Toản
Ca Nhạc Chào Mừng Hội Thảo Hoằng Pháp Toàn Quốc 2011 - Bình Dương - Phần 2
Hôm nay tu một ngày
Nhạc Phật
Hôm nay tu Phật thất
Nhạc Phật
Hôm nay về đây
Nhạc Phật
Con đến chùa tu - Hiền Trang
Vũ Ngọc Toản
Về đây niệm Phật - Huỳnh Lợi
Vũ Ngọc Toản
Lạy Phật Quan Âm
Nguyễn Đức