Pháp Thoại Mp3

Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 986
Số lượt tải: 3

Pháp âm cùng danh mục

Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1452
2
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1107
5
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
988
2
Truyện tranh: TÌNH THƯƠNG CHIẾN THẮNG - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1003
1
Bài 62: Còn vương bụi trần - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
738
8
Sữa pháp ban mai | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
871
7
Bài 59: Yêu thì tốt, ghét thì xấu | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
943
6
Nỗi Đau Và Nước Mắt - ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
HT. Thích Chân Tính
1037
10
Bài 58: Lá Thư Từ Làng Mai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
951
4
Bài 57: Nói Về Tịnh Thất Bồng Lai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
972
5
Bài 56: Sữa Pháp Ban Mai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
520
0
Bài 55: Nhân Quả Nghiệp Báo - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
969
7