Mừng Phật Đản

Toàn cảnh ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2021 tại chùa HOẰNG PHÁP
Chùa Hoằng Pháp
Toàn cảnh ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Chùa Hoằng Pháp 2020 | Phiên bản đầy đủ
Các buổi lễ và Phật sự - Mừng Phật Đản
Kỷ Niệm Phật Đản Vesak 2019
Chùa Hoằng Pháp
Đại Lễ Phật Đản 2018
Chùa Hoằng Pháp
Lễ Phật Đản 2017
Đại lễ Phật đản 2016
Chùa Hoằng Pháp
Lễ Phật Đản Tại Hàn Quốc 2016
Chùa Hoằng Pháp
Đại lễ Phật Đản 2015
Chùa Hoằng Pháp
Đại lễ Phật đản 2014
Chùa Hoằng Pháp
Kính Mừng Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 Tại Việt Nam
Chùa Hoằng Pháp
Kính Mừng Phật Đản 2005
Các buổi lễ và Phật sự - Mừng Phật Đản
Lễ tuyên dương Phật tử hưởng ứng tinh thần Nhà Nhà Mừng Phật Đản
Các buổi lễ và Phật sự - Mừng Phật Đản