Nhớ mãi ơn thầy

Tri ân đến sư phụ - MV Nếu có một điều ước | Thầy Tâm Tường
Giảng sư Thích Tâm Tường
Nhớ mãi ơn thầy
Nhớ mãi ơn Thầy
Nhớ ơn thầy tổ
Nhớ mãi ơn Thầy
Ơn thầy
Nhớ mãi ơn Thầy
Thầy
Nhớ mãi ơn Thầy
Thầy là niềm tin
Nhớ mãi ơn Thầy
Thầy tôi
Nhớ mãi ơn Thầy
Tri ân người khai sáng
Nhớ mãi ơn Thầy
Trúc Lâm ngày về
Nhớ mãi ơn Thầy
Nhập cuộc
Nhớ mãi ơn Thầy
Mênh mông tình thầy
Nhớ mãi ơn Thầy
Khi thầy giảng bài
Nhớ mãi ơn Thầy