Khóa Tu Mùa Hè 2008

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thích Thiện Minh
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thích Minh Nhẫn
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thích Minh Nhẫn
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
Bến yêu thương 1
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Bến yêu thương 2
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn