Đêm nhạc gởi chút thành tâm

Giới thiệu đêm nhạc
Đêm Nhạc Gởi Chút Thành Tâm
Ánh mắt quê hương _ Giao Linh
Đêm Nhạc Gởi Chút Thành Tâm
Chia sẻ niềm đau _ Phượng Nga - Vương Linh
Đêm Nhạc Gởi Chút Thành Tâm
Mẹ từ bi _ Bé Ánh Ngọc
Đêm Nhạc Gởi Chút Thành Tâm
Chúc phúc tình cha _ Hàn Thái Tú
Đêm Nhạc Gởi Chút Thành Tâm
Thương nhớ mẹ _ Ngân Huệ
Đêm Nhạc Gởi Chút Thành Tâm
Ở hai đầu nỗi nhớ_Long Nhật
Đêm Nhạc Gởi Chút Thành Tâm
Tình mẹ_Quế Trân
Đêm Nhạc Gởi Chút Thành Tâm
Ơn cha mẹ như biển trời_Thùy Trang
Đêm Nhạc Gởi Chút Thành Tâm
Mùa thu tình mẹ_Thy Nhung
Đêm Nhạc Gởi Chút Thành Tâm
Mừng tuổi mẹ_Lê Hồng Thắm
Đêm Nhạc Gởi Chút Thành Tâm
Lòng mẹ_Lý Hương
Đêm Nhạc Gởi Chút Thành Tâm