Photo Gallery

Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2022 (255 Pictures)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2021 (226 Pictures)
Đại lễ Vu lan 2022 (237 Pictures)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2020 (213 Pictures)
Đại Lễ Vu Lan 2020 (208 Pictures)
Đại Lễ Phật Đản 2020 (129 Pictures)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2019 (230 Pictures)
Đại Lễ Vu Lan 2019 (195 Pictures)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2019 (227 Pictures)
Xe hoa diễu hành chào mừng Phật đản 2019 (25 Pictures)
Đại Lễ Phật Đản 2019 (80 Pictures)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2019 (34 Pictures)