Posts

Interviewing Venerable Thich Chan Tinh about building a temple in USA
11/11/2018
Thời gian còn mãi đâu
27/06/2018
Trạm dừng nào cho ta ?
23/06/2018
Ngày mai
22/06/2018
Nắng
21/06/2018
Should Buddhists demonstrate?
19/06/2018
In recent days, some young men and women came to the pagoda to ask me about the situation of our...
Khung trời ở lại
19/06/2018
Bạch Sư Phụ! Con Xuất Chúng
18/06/2018
Người Mẹ...!
16/06/2018
Thương…
15/06/2018
Chuyện bình thường
14/06/2018
Một chút tìm về…
13/06/2018