The Donators

The list of Buddhists offering "Two Funds of Education" on July 2023

Update: 05/08/2023
 

The list of Buddhists offering

 

LIST OF BUDDHISTS OFFERING WISDOM NURTURE FUND

                                             ON JULY

 

                                COLLECTED BY OFFICE

 

 MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

02/07/2023

Liên Thúy

TP HCM

500.000

09/07/2023

Cô Huyền

Lâm Đồng

2.000.000

23/07/2023

Diệu Hảo

Đồng Nai

200.000

27/07/2023

Hoa Thủy An

TP HCM

500.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

 

DD/MM/YY

DESCRIPTION

DONATION

03/07/2023

Phan Van My Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

200.000

11/07/2023

Gia Dinh Phat Tu O Dong Nai Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Lu Huynh Lan

10.000.000

27/07/2023

Phan Thanh Quan Xin Ho Tri Quy Uom Mam

50.000

02/07/2023

Dang Thi Thuc Doan Ung Ho Quy Hoc Bong Umtt

500.000

04/07/2023

Tin Nguyen Xin Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue

50.000

06/07/2023

Gia Dinh Con Gop Quy Uom Mam Tri Tue

200.000

07/07/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

100.000

11/07/2023

Gia Dinh Mai Xuan Sanh Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue.

100.000

13/07/2023

Ung Ho Ctrinh Umtt Va Quy Tang Tai Chua Hoang Phap

400.000

14/07/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

100.000

19/07/2023

Co Lieu Va Gd Be Phuc An Cung Duong Uom Mam Tri Tue

600.000

20/07/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

25/07/2023

Nguyen Thi Cam Hong Chuyen Tien Ung Ho Quy Hoc Bong - Uom Mam Tri Tue.

200.000

26/07/2023

Kinh Gui Quy Tang Tai 50k, Quy Uom Mam Tri Tue 50k. Ct Tu Duong Cam Thao

100.000

31/07/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

 

 

 LIST OF BUDDHISTS OFFERING NGO CHAN TU TALENT MONK FUND 

ON JULY 2023

 

  COLLECTED BY OFFICE  

 

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

09/07/2023

Tiểu Linh Đăng

Bình Dương

1.000.000

21/07/2023

Phạm Thị Xuân Mai

An Giang

500.000

23/07/2023

Võ Quang Huy

Tiền Giang

300.000

23/07/2023

Võ Văn Hạn

Tiền Giang

200.000

23/07/2023

Trường An

TP HCM

100.000

23/07/2023

Diệu Hảo

Đồng Nai

200.000

25/07/2023

Liên Vân

TP HCM

500.000

31/07/2023

Trần Thị Bích

TP HCM

500.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

 

 

DD/MM/YY

DESCRIPTION

DONATION

11/07/2023

Gia Dinh Phat Tu O Dong Nai Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Lu Huynh Lan

10.000.000

12/07/2023

Gdpt Tinh Tai - Cung Duong Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Le Xuan Ly Hong

1.000.000

27/07/2023

Phan Thanh Quan Thanh Kinh Cung Duong Quy Ngo Chan Tu

50.000

04/07/2023

Tin Nguyen Xin Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai

50.000

07/07/2023

Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Nct. Ct Tu Phan Thi Nhiem

200.000

10/07/2023

Vo Chong Khoa Thoa Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai

200.000

15/07/2023

Con Xin Ung Ho Quy Tang Tai

200.000

21/07/2023

Vo Chong Khoa Thoa Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai

200.000

Related News