Video News

Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh Viên Tịch
7
TRANG TRÍ MÔ HÌNH TẾT 2022 Chùa Hoằng Pháp | Phần 2
5
Tất niên lớp học tiếp cận kinh Nikāya | Chùa Hoằng Pháp
11
TỔNG KẾT PHẬT SỰ CHÙA HOẰNG PHÁP NĂM 2021
11
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MÔ HÌNH TẾT NĂM NHÂM DẦN | PHẦN 1 |
18
Ý nghĩa lễ lạy danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm | Chùa Hoằng Pháp
18
Hỗ trợ học phí chương trình thạc sĩ đến quý sư Nam Tông Khmer
123
Bản tin Lễ Tri Ân Đệ Tử 31/12/2021 | Chùa Hoằng Pháp
204
TẶNG CHỮ NGÀY XUÂN Mừng Tết Nhâm Dần tại Chùa Hoằng Pháp
80
Công tác chuẩn bị: LUNG LINH ĐÊM DI ĐÀ | CHÙA HOẰNG PHÁP
164
Trailer LUNG LINH ĐÊM DI ĐÀ 2021 | Chùa Hoằng Pháp
244
Bản tin tổng hợp Giỗ Tổ lần thứ 33 - 2021 | Chùa Hoằng Pháp
144