Video News

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 7
4
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 6
8
Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ bơ đến người dân trong mùa dịch | Đợt 4
31
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ RAU đến người dân trong mùa dịch | Đợt 5
32
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ gạo và mì cho người dân trong mùa dịch | Đợt 3
29
Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ người dân trong mùa dịch | Đợt 2
26
Bản tin: Lễ Thế Phát Xuất Gia 11/07/2021
27
Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ người dân trong mùa dịch | 2021
42
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ấp Tân Thới 3 tại chùa Hoằng Pháp
28
Chư Tăng chùa Hoằng Pháp Đối Thú An Cư PL.2565 - DL.2021
73
Công tác chuẩn bị Phật Đản DL 2021 - PL 2565
97
Bản tin tổng hợp 7 ngày Khóa Tu Phật Thất 96
101