Video News

Bản Tin Phật Sự Số 48
22
Khóa tu Sinh Viên và Khóa tu Thiếu Nhi 25.04.2021
27
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ
22
Khóa tu niệm Phật một ngày Chùa Hoằng Pháp | 22.04.2021
23
Khóa tu kinh Nikaya Lần thứ 5 | Chùa Hoằng Pháp
29
Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Bảo Quang - Đồng Nai
40
TT. Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ tại trường Cao Cấp Giảng Sư TP.HCM
52
Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chùa Hoằng Pháp | 04.04.2021
46
Khóa tu "Sinh viên hướng về Phật Pháp"
42
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 26.03.2021
48
Khai giảng lớp tiếp cận Kinh Nikaya
53
Khóa Tu Thiếu Nhi tại chùa Hoằng Pháp | 22.03.2021
48