Video News

Lễ sám hối 30/02 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
3
Bản tin công tác Phật sự chùa Hoằng pháp số 60
11
Bản tin khóa tu niệm Phật một ngày | Chùa Hoằng Pháp
6
Lễ hằng thuận cho 3 đôi tân lang và tân nương tại chùa Hoằng Pháp
16
Lễ quy y Tam bảo – lần 1/2023 | Chùa Hoằng Pháp
246
Ngày thứ bảy, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Cổ Tân – chùa Hà Phú
61
Ngày thứ năm,chuyến Phật sự miền Bắc, tham quan quần thể tâm linh Quỳnh Nhai và hồ Thủy điện sông Đà
63
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
58
Ngày thứ tư, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đại Sơn – chùa Đại Cồ Việt
69
Ngày thứ 2, chuyến Phật Sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Diên Quang và thăm chùa Bằng tại Hà Nội
69
Ngày thứ 3, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Hoà Phúc
68
Chư Tăng chùa Hoằng Pháp thăm mô hình tiểu cảnh trang trí ngày Tết
92