Video News

Sau thời gian giãn cách, chùa Hoằng Pháp mở cửa đón khách tham quan
15
Khóa Lễ Sám Hối Nội Tự | Chùa Hoằng Pháp
26
Giới Đàn Phương Trượng Ngộ Chân Tử | Chùa Hoằng Pháp
55
LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Ươm mầm nhân cách cho trẻ
110
Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp Mãn Hạn An Cư, Tham Dự Lễ Tự Tứ
141
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 11
122
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 10
130
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 9
114
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 8
132
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 7
137
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 6
147
Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ bơ đến người dân trong mùa dịch | Đợt 4
188