Phật giáo & Xã Hội

Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh
14/05/2022
May mắn được gặp Phật
14/05/2022
Vầng dương bừng chiếu – Cuộc đời thái tử Siddhartha.
07/05/2022
Hoàng thành Kapilavatthu ngày một xa dần, tiếng vó ngựa lẻ loi bị chìm vào bóng đêm cô tịch. Một...
Thế Tôn ra đời vì một đại sự nhân duyên
05/05/2022
Ý nghĩa Đại giới đàn Thiện Hoa
03/05/2022
Đức Thế Tôn dạy: “Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, Giới luật còn là Phật pháp còn; Giới luật...
Hoa sen trong Phật giáo
30/04/2022
Không phân biệt
26/04/2022
Lỗi lầm
16/04/2022
Mỗi suy nghĩ, mỗi tâm tư, mỗi cảm xúc đã tạo nên một mảnh đời giống như là một khung trời nhỏ. Có...
Người bắn mũi tên ấy là ai?
03/04/2022
Tựa đề bài viết không phải một trào phúng châm biếm. Ở đây, chúng con muốn nói lên một thực trạng...
Nuôi dưỡng định tâm
24/03/2022
Ý nghĩa của ngày vía đức Bồ tát Quán Thế Âm
24/03/2022
Hằng năm, Phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm thật trang nghiêm vào...
Duyên khởi và tam pháp ấn
23/03/2022