Phật giáo & Xã Hội

Nét đẹp Khóa tu mùa hè Thanh Thiếu Niên - Cơ Sở Hương Pháp, Củ Chi
16/06/2022
Trên tinh thần hoằng pháp lợi sanh, chùa Hoằng Pháp mong muốn hỗ trợ quý Sư, quý Thầy Cô có cơ sở...
Để trở thành người có giá trị
09/06/2022
L Ò N G N G Ư Ờ I
06/06/2022
Thường hành chánh niệm
03/06/2022
Chánh niệm có thể giúp chúng ta đối mặt và giải quyết những căng thẳng, lo âu, đau đớn và bệnh tật....
Thiền giúp ta hướng thiện, hướng thượng
22/05/2022
Hưng suy do tâm người
21/05/2022
Ra mắt bộ sách mới: “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” – Bốn phương pháp nhận diện và chuyển hóa thân tâm
15/05/2022
“Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” là bộ sách chứa đựng nhiều trí tuệ và tâm huyết của ĐĐ. Thích...
Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh
14/05/2022
May mắn được gặp Phật
14/05/2022
Vầng dương bừng chiếu – Cuộc đời thái tử Siddhartha.
07/05/2022
Hoàng thành Kapilavatthu ngày một xa dần, tiếng vó ngựa lẻ loi bị chìm vào bóng đêm cô tịch. Một...
Thế Tôn ra đời vì một đại sự nhân duyên
05/05/2022
Ý nghĩa Đại giới đàn Thiện Hoa
03/05/2022
Đức Thế Tôn dạy: “Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, Giới luật còn là Phật pháp còn; Giới luật...