Phật giáo & Xã Hội

Sống đời phạm hạnh
19/10/2009
Kính bạch Quý Thầy! Con năm nay 16 tuổi, hiện con đang học lớp 11, con là nữ. Tuy còn nhỏ tuổi...
Thân phận trẻ mồ côi
07/10/2009
Kính bạch quý thầy! Con tên là Ánh Tuyết, Pháp danh Nguyên Sương. Con có đi từ thiện các nơi, nhưng...
"Tín ngường" đồng bóng
18/09/2009
Mẹ con là một Phật tử thâm tín Tam Bảo nhưng khổ nỗi ông bà ngoại con lại là đồng bóng. Vậy cho con...
Tịnh độ pháp môn
10/09/2009
Con có một câu hỏi đã ở trong lòng rất lâu rồi nhưng con không biết hỏi ai, nay con gửi câu hỏi này...
Động lực xuất gia chân chính
29/08/2009
Kính bạch quý thầy, con tên là Huy, năm nay con 20 tuổi. Con rất muốn học tập về phật pháp. Con đã...
Bổn phận làm con
20/08/2009
Tôi là một người con cứng đầu và khó dạy từ lúc còn nhỏ. Đến khi tôi lớn lên nhờ dì dẫn đi chùa lễ...
Quán Âm Thị Kính
11/08/2009
Kính bạch quý thầy từ xưa tới nay con thường nghe nói Quan Âm Thị Kính và Quan Thế Âm Bồ Tát, vậy...
Ý nghĩa lá cờ Phật Giáo
07/08/2009
Kính bạch quý thầy, con có một câu hỏi xin quý thầy giải đáp cho con: Cờ phật giáo...