Phật giáo & Xã Hội

Xuân đời
10/02/2021
Xuân năm nay sẽ khác xuân mọi năm nhiều lắm!
Du Xuân Hoằng Pháp 2021
09/02/2021
Giới thiệu ấn phẩm mới: Chặng Đường 10 Năm Hoa Đăng Phật Thành Đạo
19/01/2021
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tặng Phẩm Xuân 2021
14/01/2021
Đường quê
08/12/2020
Đôi dép
13/11/2020
Ai được sinh ra cũng đều trải qua từng giai đoạn, từ tập bò, đứng đến tập đi. Bản thân con cũng...
Giới thiệu ấn phẩm mới: Bài học thanh thiếu niên
13/11/2020
Người ra đi vì đâu…?
09/11/2020
Anh đã ra đi. Anh đã thật sự rời xa mái già lam này để đi vào thâm sơn cùng cốc. Tôi có nên níu giữ...
Gởi Chút Tình Xứ Quảng
22/10/2020
Vô thường
08/10/2020
Nhớ vô thường
27/09/2020
Một buổi chiều đầu thu, gió nhẹ thoảng qua đưa mùi hương của thiên nhiên, mùi hương cỏ cây ùa vào...
Thời gian để tinh cần
23/09/2020
Ngày mới bắt đầu, mỗi người đều có hai mươi tư giờ mỗi ngày và cứ thế trôi qua cho đến khi mặt trời...