Phật giáo & Xã Hội

Mưa chùa
13/04/2024
Ân tình
12/04/2024
Khi con đọc quyển sách "ân tình" do đệ tử Sư Ông Nhất Hạnh viết về Thầy mình, con xúc động vô...
Quán Chiếu Về Tâm Từ Và Tâm Bi
11/04/2024
Nhỏ nhưng lại hoá lớn…
05/04/2024
Đẹp thay nhân cách cao thượng
04/04/2024
Người trồng nụ cười
28/03/2024
Giúp người rồi lại giúp mình?
23/03/2024
Cuối năm, hai anh em Khánh và Nghị về chùa biếu mấy cân gạo ăn lấy thảo. Hai anh là huấn luận viên...
Tiếng lòng của hư không
08/03/2024
Tiếng “OM” của các đạo sĩ Hindu đánh thức hư không buổi sớm mai tại thành trì Bodhgaya, có lẽ muốn...
Thầy và đại dịch
05/03/2024
Khi con mới bước đầu tìm hiểu về giáo lý nhà Phật thì con bắt gặp ngay đó là Tam tướng: vô thường,...
Con đã có con đường
29/02/2024
Giáp Thìn chào xuân
15/02/2024
NGÀY XUÂN BÀN VỀ BA HẠNG NGƯỜI
05/02/2024
Ta có xu hướng tìm đến người nào thương ta, cung phụng ta, chiều chuộng và vuốt ve cho bản ngã của...