Lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 5285
Số lượt tải: 145

Pháp âm cùng danh mục

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
1946
0
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
1658
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
2531
26
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
3070
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
6582
63
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
5447
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
4271
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
5514
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
9539
229
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
13829
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
11319
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
29605
830