Lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 3723
Số lượt tải: 51

Pháp âm cùng danh mục

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
634
0
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
1034
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
1466
26
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
2515
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
5979
63
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
4829
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
4971
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
8860
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4778
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
13333
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
10770
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
29194
830