Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 6493
Số lượt tải: 63

Pháp âm cùng danh mục

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
1501
0
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
1561
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
2210
26
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
2988
1
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
5346
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
4190
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
5432
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
9449
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
5208
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
13752
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
11240
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
29541
830