Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 5715
Số lượt tải: 63

Pháp âm cùng danh mục

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
333
0
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
808
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
1224
26
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
2244
1
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
4608
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
3480
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
4734
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
8588
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4555
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
13121
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
10550
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28966
830