Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 4619
Số lượt tải: 113

Pháp âm cùng danh mục

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
348
0
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
819
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
1237
26
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
2257
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
5725
63
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
3491
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
4753
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
8602
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4566
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
13135
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
10567
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28981
830