Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 4740
Số lượt tải: 113

Pháp âm cùng danh mục

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
527
0
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
951
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
1387
26
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
2432
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
5887
63
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
3652
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
4894
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
8771
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4712
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
13267
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
10705
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
29132
830