Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 5436
Số lượt tải: 113

Pháp âm cùng danh mục

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
1915
0
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
1647
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
2502
26
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
3065
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
6576
63
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
4265
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
5506
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
9529
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
5278
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
13822
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
11312
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
29601
830