Lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
Số lượt nghe: 4886
Số lượt tải: 127

Pháp âm cùng danh mục

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
520
0
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
947
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
1382
26
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
2423
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
5881
63
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
4735
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
3648
51
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
8762
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4706
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
13263
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
10698
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
29127
830