Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 8588
Số lượt tải: 229

Pháp âm cùng danh mục

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
334
0
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
808
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
1225
26
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
2244
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
5716
63
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
4609
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
3480
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
4734
127
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4555
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
13121
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
10551
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28967
830