Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 8333
Số lượt tải: 229

Pháp âm cùng danh mục

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
654
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
1027
26
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
2085
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
5477
63
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
4446
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
3326
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
4550
127
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4417
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
12955
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
10284
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28779
830
Lễ Vu Lan Báo Hiếu trọng ân - Chùa Hoằng Pháp Cambodia
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
22312
618