Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 1027
Số lượt tải: 26

Pháp âm cùng danh mục

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
654
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
2085
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
5477
63
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
4446
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
3327
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
4550
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
8334
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4417
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
12955
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
10285
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28779
830
Lễ Vu Lan Báo Hiếu trọng ân - Chùa Hoằng Pháp Cambodia
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
22313
618