Lễ Vu Lan

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
Số lượt nghe: 1555
Số lượt tải: 0

Pháp âm cùng danh mục

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
1572
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
2226
26
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
2993
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
6498
63
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
5355
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
4196
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
5438
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
9455
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
5213
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
13757
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
11248
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
29548
830