Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 2229
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
324
0
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
801
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
1217
26
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
5706
63
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
4596
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
3475
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
4723
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
8576
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4547
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
13112
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
10544
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28957
830