Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 2083
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
651
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
1025
26
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
5476
63
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
4445
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
3325
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
4549
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
8332
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4415
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
12954
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
10283
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28778
830
Lễ Vu Lan Báo Hiếu trọng ân - Chùa Hoằng Pháp Cambodia
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
22311
618