Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 2439
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
533
0
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
953
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
1390
26
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
5890
63
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
4743
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
3656
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
4898
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
8776
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4714
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
13268
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
10706
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
29136
830