Quỹ từ thiện xã hội

Báo cáo phóng sanh tháng 02/2024
Báo cáo Từ thiện tháng 02/2024
Báo cáo phóng sanh tháng 01/2024
Báo cáoTừ thiện tháng 01/2024
Kế Hoạch Từ thiện & Hành hương thập tự đầu xuân Giáp Thìn
Báo cáo phóng sanh tháng 12/2023
Báo cáo từ thiện tháng 12/2023
Báo cáo phóng sanh tháng 11/2023
Báo cáo từ thiện tháng 11/2023
Kế Hoạch Từ thiện & Phóng sanh tháng 12/2023
Báo cáo phóng sanh tháng 10/2023
Báo cáo từ thiện tháng 10/2023