Quỹ từ thiện xã hội

Báo cáo phóng sanh tháng 10/2022
Báo cáo từ thiện tháng 10/2022
Hỗ trợ bệnh nhân ung bướu tham dự ngày tu
Ngày 30/10/2022 (nhằm 06/10 Nhâm Dần), như thường lệ, Ban Từ Thiện chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng Câu...
Báo cáo từ thiện tháng 09/2022
Báo cáo phóng sanh tháng 09/2022
Báo cáo phóng sanh tháng 08/2022
Báo cáo từ thiện tháng 08/2022
Báo cáo phóng sanh tháng 07/2022
Báo cáo từ thiện tháng 07/2022
Chuyến thiện nguyện tại Quảng Nam
Ngày 09/10/2022 (nhằm 14/09 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của Đại đức trụ trì chùa Hoằng Pháp,...
Lễ khởi công tạc tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngày 04/10/2022 (nhằm 09/09 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử đã làm lễ khởi...
Hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu tham dự ngày tu niệm Phật
Ngày 02/10/2022 (nhằm 07/09 Nhâm Dần), như thường lệ, Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng CLB...