Quỹ từ thiện xã hội

Báo cáo số lượng thực phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19
Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 (Từ ngày 03/08/2021 đến ngày 22/08/2021)
Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 ( Từ 09h30 ngày 19/07/2021 đến 07h00 ngày 03/08/2021)
Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 ( Từ 15h00 ngày 05/7/2021 đến 09h30 ngày 19/7/2021)
Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 ( Từ 08h00 ngày 30/6/2021 đến 15h00 ngày 05/7/2021)
Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 (Tính đến 8g00 ngày 30/06/2021)
Đóng góp mua vắcxin phòng chống dịch Covid
Ngày 01/06/2021 (nhằm 21/04 Tân Sửu), được sự hoan hỷ hứa khả của Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng...
Chùa Đống Cao: Chia sẻ yêu thương
Ngày 22/05/2021 (nhằm 11/03 Tân Sửu), trong thời điểm dịch đang bùng phát trở lại mạnh mẽ khiến ...
Báo cáo phóng sanh tháng 04/2021
Báo cáo từ thiện tháng 04/2021
Lễ cúng dường tôn tượng Phật Thích Ca, chùa Đăng Pháp, Bình Phước.
Sáng ngày 12/05/2021 (nhằm 01/04 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ, ĐĐ. Thích Tâm Quang, Trụ trì chùa...
Cúng dường tôn tượng chùa Chơn Thường, Tiền Giang
Ngày 11/05/2021 (nhằm 30/03 Tân Sửu), nhận lời mời của ĐĐ. Thích Như Huệ, Trụ trì chùa Chơn Thường,...