Quỹ từ thiện xã hội

Báo cáo từ thiện tháng 08/2020
Báo cáo phóng sanh tháng 08/2020
Phóng sanh và động thổ Hóc Môn
Ngày 02/10/2020 (nhằm 16/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp có chuyến...
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp và phóng sinh biển Nha Trang
Ngày 27/09/2020 (nhằm 13/08 Canh Tý), nhân chuyến từ thiện Quảng ngãi, ĐĐ. Thích Tâm Huệ và Phật tử...
Cúng dường Tam bảo và tặng quà tại chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi
Ngày 28/09/2020 (nhằm 14/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới cúng...
Cúng dường Tam bảo và lễ cầu siêu chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Ngày 28/09/2020 (nhằm 14/08 Canh Tý ), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Lễ khánh thành giếng nước và tặng quà tại Bùi Hui, Quảng Ngãi
Ngày 28/09/2020 (nhằm 14/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới xã Bùi...
Lễ cầu siêu tại Vĩnh Long
Ngày 24-25/09/2020 (nhằm 08-09/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng...
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Ngày 26/09/2020 (nhằm 10/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Lễ phóng sanh và sám hối tịnh thất Linh Phước, Củ Chi
Ngày 28/09/2020 (nhằm 12/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Tặng cơm hộp tại chợ Đầu Mối Hóc Môn và cầu siêu ở Tây Ninh
Ngày 20/09/2020 (nhằm 04/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới chợ đầu...
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Ngày 14/09/2020 (nhằm 27/07 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp có...