Quỹ từ thiện xã hội

Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Ngày 15/09/2020 (nhằm 28/07 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Ngày 16/09/2020 (nhằm 29/07 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp có...
Lễ cầu an Cty VIKING, Hóc Môn
Ngày 23/08/2020 (nhằm 06/07 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Lễ cầu siêu tại Hóc Môn
Ngày 16-17/09/2020 (nhằm 29/07 và 01/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa...
Lễ Vu Lan Báo Hiếu cha mẹ, tri ân khách hàng và nhân viên Cty Trạng Nguyên
Ngày 13/09/2020 (nhằm 26/07 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Tặng quà hội người mù Bình Dương và Gò Vấp
Ngày 08/09/2020 (nhằm 21/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng SC. Thích Nữ Lệ Quyên, Trụ trì tịnh...
Lễ cầu siêu tại Q.12 và tại chùa Hoằng Pháp
Ngày 03/09/2020 (nhằm 16/07 Canh Tý ), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu siêu tại Q.8, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 05/09/2020 (nhằm 18/07 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Chùa Hoằng Pháp gởi tặng quà cho người nghèo
Ngày 01/09/2020 (nhằm 14/07 Canh Tý), chùa Hoằng Pháp đã tổ chức buổi trao phần quà đến người nghèo...
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Ngày 30/08/2020 (nhằm 12/07 Canh Tý ), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Chùa Đống Cao thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách
Trong hai ngày 25-26/08/2020 ( nhằm 07-08/07 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao...
Lễ an vị Phật và cầu siêu tại Bình Chánh
Sáng ngày 25/08 /2020 (nhằm 07/07 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới...