Quỹ từ thiện xã hội

Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Ngày 01/05/2022 (nhằm 01/04 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã có chuyến cúng dường...
Lễ Cầu an tại chùa Tâm Pháp, Bình Phước
Ngày 18/05/2022 (nhằm 18/04 Nhâm Dần), Đại đức Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng...
Cúng dường Tam bảo chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày 03/05/2022 (nhằm 03/04 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã có chuyến cúng dường...
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Ngày 05/05/2022 (nhằm 05/04 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình...
Lễ Cầu an chùa Đăng Pháp, Bình Phước
Ngày 17/05/2022 (nhằm 17/04 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của Hòa thượng Đạo trưởng tổ đình...
Lễ trao nhà tình thương tại thôn Phượng, Nam Định
Sáng ngày 05/05/2022 (nhằm 05/04 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã đến...
Tặng sách và tham quan trường Trung Học Nam Dương, Nam Định
Ngày 05/05/2022 (nhằm 05/04 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng 45 Phật tử chùa Hoằng Pháp đã có...
Tặng quà tại xã Nam Dương, Nam Định
Ngày 05/05/2022 (nhằm 05/04 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng 45 Phật tử chùa Hoằng Pháp đã có...
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Ngày 05/05/2022 (nhằm 05/04 Nhâm Dần), Được sự hoan hỷ hứa khả của Hòa thượng đạo trưởng Tổ đình...
Cúng dường Tam bảo chùa Càn Môn (An Pháp Tự), Nghệ An
Ngày 03/05/2022 (nhằm 03/04 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã có chuyến cúng dường...
Cúng dường Tam bảo chùa Bốn (Tứ Pháp cổ tự), Nghệ An
Ngày 02/05/2022 (nhằm 02/04 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng 45 Phật tử chùa Hoằng Pháp đã cúng...
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Ngày 30/04/2022 (nhằm 30/03 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã có chuyến cúng dường...