Quỹ từ thiện xã hội

Lễ gia trì khởi công tạc tượng Phật
Ngày 30/06/2022 (nhằm 02/06 Nhâm Dần), tại cơ sở điêu khắc Lê Văn Bảo, ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý...
Ban Từ thiện Hoằng Pháp cúng dường trường hạ
Ngày 26/06/2022 (nhằm 28/05 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng...
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Ngày 18/06/2022 (nhằm 20/05 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Ngày 12/06/2022 (nhằm 14/05 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Lễ sám hối và tặng quà Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Ngày 11/06/2022 (nhằm 13/05 Nhâm Dần) ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Chương trình đi cúng dường 5 Trường hạ năm 2022
Lễ Quy y Tam bảo ở Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Ngày 02/06/2022 (nhằm 04/05 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã đến tư gia...
Hỗ trợ bệnh nhân ung bướu tham dự ngày tu niệm Phật
Ngày 05/06/2022 (nhằm 07/05 Nhâm Dần), như thường lệ, Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng CLB...
KẾ HOẠCH TỪ THIỆN T06 -08/2022
Cúng dường Tam bảo chùa Cổ Am, Nghệ An
Ngày 02/05/2022 (nhằm 02/04 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã có chuyến cúng dường...
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Ngày 05/05/2022 (nhằm 05/04 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã tới tư gia Phật tử Hoa...
Cúng dường Tam bảo chùa Vạn Đại Phúc, Hà Tĩnh
Ngày 02/05/2022 (nhằm 02/04 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã có chuyến cúng dường...