Quỹ từ thiện xã hội

Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Ngày 13/07/2022 (nhằm 15/06 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ hướng dẫn Phật tử tổ chức cúng dường...
Cúng dường trường Hạ chùa Phật Bửu, Hóc Môn
Ngày 13/07/2022 (nhằm 15/06 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ hướng dẫn Phật tử tổ chức cúng dường...
Báo cáo phóng sanh tháng 06/2022
Báo cáo từ thiện tháng 06/2022
Báo cáo phóng sanh tháng 05/2022
Báo cáo từ thiện tháng 05/2022
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Ngày 10/07/2022 (nhằm 12/06 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Cúng dường Tam bảo Tịnh xá Ngọc Trung Tăng Thốt Nốt, Cần Thơ
Ngày 10/07/2022 (nhằm 12/06 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ hướng dẫn Phật tử tổ chức cúng dường Tịnh...
Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ
Ngày 10/07/2022 (nhằm 12/06 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ hướng dẫn Phật tử tổ chức cúng dường đến...
Hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu tham dự ngày tu niệm Phật
Ngày 03/07/2022 (nhằm 05/06 Nhâm Dần), như thường lệ, Ban Từ Thiện chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng CLB...
Lễ gia trì khởi công tạc tượng Phật
Ngày 30/06/2022 (nhằm 02/06 Nhâm Dần), tại cơ sở điêu khắc Lê Văn Bảo, ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý...
Ban Từ thiện Hoằng Pháp cúng dường trường hạ
Ngày 26/06/2022 (nhằm 28/05 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng...