Quỹ từ thiện xã hội

Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Trong tinh thần từ bi của người con Phật, chùa Hoằng Pháp phát động chương trình từ thiện hỗ trợ...
Viếng tang lễ Phật tử Nguyễn Xuân Lộc
Ngày 27/10/2020 (nhằm 11/09 Canh Tý), nhận được tin thân phụ của ĐĐ.Thích Tâm Chiếu vừa qua đời,...
Báo cáo phóng sanh tháng 10/2020
Báo cáo từ thiện tháng 10/2020
Chùa Đống Cao hướng về miền trung - đợt 2
Ngày 28/10/2020 (nhằm 12/09 Canh Tý) ĐĐ. Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao cùng Phật tử chùa...
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Ngày 14/10/2020 (nhằm 28/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới đạo...
Cúng dường Tam bảo các chùa miền tây
Ngày 13/10/2020 (nhằm 27/08 Canh Tý ), ĐĐ. Thích Tâm Huệ và những người thân trong gia đình đã tới...
Tặng quà bệnh nhân - BV ung Bướu
Ngày 18/10/2020 (nhằm 02/09 Canh Tý), trong ngày tu niệm Phật một ngày tại chùa Hoằng Pháp, ĐĐ....
Viếng tang lễ Phật tử Diệu Nguyệt
Ngày 11/10/2020 (nhằm 25/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Chùa Đống Cao hướng về miền trung
Trong 3 ngày 17-19/10/2020 (nhằm ngày 01-03/09 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao...
Báo cáo phóng sanh tháng 09/2020
Báo cáo từ thiện tháng 09/2020