Quỹ từ thiện xã hội

Báo cáo từ thiện tháng 03/2023
Báo cáo phóng sanh tháng 02/2023
Báo cáo từ thiện tháng 02/2023
Lịch khóa tu 2024 - Đạo tràng Minh Chất - Cần Thơ
Lịch Phóng sanh năm 2023
Báo cáo phóng sanh tháng 01/2023
Báo cáo từ thiện tháng 01/2023
Báo cáo phóng sanh tháng 12/2022
Báo cáo từ thiện tháng 12/2022
Chương trình hành hương thập tự đầu xuân Quý Mão
Kế hoạch Từ thiện, Phóng sinh T01/2023
Báo cáo phóng sanh tháng 11/2022