Quỹ từ thiện xã hội

Phóng sanh Củ Chi
Ngày 15/03/2021 (nhằm 02/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp và nhóm Phật...
Chương trình cúng dường các chi nhánh chùa Hoằng Pháp và Từ thiện Huế, Quảng Trị
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Ngày 12/03/2021 (nhằm 28/01 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Viếng Tang Lễ Phật tử Liên Bích
Ngày 11/03/2021 (nhằm 27/01 Tân Sửu ), nhận được tin người thân của ĐĐ. Thích Tâm Bằng vừa qua đời,...
Kế hoạch Từ thiện và Phóng sanh T04/2021
Viếng Tang Lễ Phật tử Liên Phấn
Ngày 03/03/2021 (nhằm 20/01 Tân Sửu), nhận được tin bà nội của ĐĐ. Thích Tâm Vượng, ĐĐ. Thích Tâm...
Lễ quy y Tam bảo Hóc Môn
Ngày 22/02/2021 (nhằm 11/01 Tân Sửu ), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và quý Phật tử chùa Hoằng...
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Ngày 18-19/02/2021 (nhằm 07-08/01 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ, quý Thầy, Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Cúng dường Tu viện Vĩnh Nghiêm
Ngày 18/02/2021 (nhằm 08/01 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới Tu viện...
Cúng dường Tu viện Phước Hải, Đồng Nai
Ngày 19/02/2021 (nhằm 09/01 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã đến tu viện...
Báo cáo phóng sanh tháng 01/2021
Báo cáo từ thiện tháng 01/2021