Quỹ từ thiện xã hội

Tham quan và cúng dường chùa Linh Mụ, Huế
Nhân chuyến đi cúng dường các chi nhánh chùa Hoằng Pháp và làm từ thiện tại Huế, Quảng Trị. Ngày...
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Ngày 29/03/2021 (nhằm 17/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoàng Pháp đã...
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Ngày 29/03/2021 (nhằm 17/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Ngày 29/03/2021 (nhằm 17/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Cúng dường chùa Hồng Pháp, Bình Thuận
Ngày 29/03/2021 (nhằm 17/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoàng Pháp đã...
Chuyến phóng sanh tại biển Cà Ná, Ninh Thuận
Ngày 02/04/2021 (nhằm 21/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Tặng quà ở Hải Lăng, Quảng Trị
Ngày 01/04/2021 (nhằm 20/02 Tân Sửu ), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Tặng quà ở Lai Thành, Thừa Thiên Huế
Ngày 01/04/2021 (nhằm 20/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp có...
Hỗ trợ mua Vaccine cho người nghèo
Với mục đích góp phần vào nỗ lực chung để mỗi người đều được tiêm Vaccine miễn phí. Trưởng lão HT....
Báo cáo phóng sanh tháng 02/2021
Báo cáo từ thiện tháng 02/2021
Bàn giao rùa Dầu Tiếng, Bình Dương
Ngày 16/03/2021 (nhằm 03/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp và nhóm Phật...