Quỹ từ thiện xã hội

Hỗ trợ mua máy thở Oxy cho người dân Ấn Độ
Với mục đích góp phần vào chương trình mua máy thở oxy cho người dân Ấn Độ, Trưởng lão HT. Thích...
Báo cáo phóng sanh tháng 03/2021
Báo cáo từ thiện tháng 03/2021
Tặng quà bệnh nhân Ung Bướu về tham dự ngày tu niệm Phật
Ngày 18/04/2021 (nhằm 07/03 Tân Sửu), chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày. Phật tử...
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Ngày 18/04/2021 (nhằm 08/03 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp tới Đắk Nông...
Viếng Tang Lễ Phật tử Phan Thị Hồng Cúc
Ngày 03/04/2021 (nhằm 22/03 Tân Sửu ), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Tham quan và cúng dường chùa Linh Mụ, Huế
Nhân chuyến đi cúng dường các chi nhánh chùa Hoằng Pháp và làm từ thiện tại Huế, Quảng Trị. Ngày...
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Ngày 29/03/2021 (nhằm 17/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoàng Pháp đã...
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Ngày 29/03/2021 (nhằm 17/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Ngày 29/03/2021 (nhằm 17/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Cúng dường chùa Hồng Pháp, Bình Thuận
Ngày 29/03/2021 (nhằm 17/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoàng Pháp đã...
Chuyến phóng sanh tại biển Cà Ná, Ninh Thuận
Ngày 02/04/2021 (nhằm 21/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...