Quỹ từ thiện xã hội

Báo cáo từ thiện tháng 12/2022
Chương trình hành hương thập tự đầu xuân Quý Mão
Kế hoạch Từ thiện, Phóng sinh T01/2023
Báo cáo phóng sanh tháng 11/2022
Báo cáo từ thiện tháng 11/2022
Báo cáo phóng sanh tháng 10/2022
Báo cáo từ thiện tháng 10/2022
Hỗ trợ bệnh nhân ung bướu tham dự ngày tu
Ngày 30/10/2022 (nhằm 06/10 Nhâm Dần), như thường lệ, Ban Từ Thiện chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng Câu...
Báo cáo từ thiện tháng 09/2022
Báo cáo phóng sanh tháng 09/2022
Báo cáo phóng sanh tháng 08/2022
Báo cáo từ thiện tháng 08/2022