Quỹ từ thiện xã hội

Chuyến thiện nguyện tại Quảng Nam
Ngày 09/10/2022 (nhằm 14/09 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của Đại đức trụ trì chùa Hoằng Pháp,...
Lễ khởi công tạc tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngày 04/10/2022 (nhằm 09/09 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử đã làm lễ khởi...
Hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu tham dự ngày tu niệm Phật
Ngày 02/10/2022 (nhằm 07/09 Nhâm Dần), như thường lệ, Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng CLB...
Lễ Cầu an Cty Vitking Việt Nam, Hóc Môn
Ngày 02/10/2022 (nhằm 08/09 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Thiện sự chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Ngày 04/09/2022 (nhằm 09/08 Nhâm Dần), nằm trong chương trình chuyến từ thiện Quảng Ngãi, Phú Yên,...
Chương trình tặng quà sông Cầu, Phú Yên
Ngày 04/09/2022 (nhằm 09/08 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của ĐĐ. Thích Tâm Trường, Trụ trì...
Thiện sự chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Ngày 02-03/09/2022 (nhằm 07-08/08 Nhâm Dần), nằm trong chương trình chuyến từ thiện Quảng Ngãi, Phú...
Hỗ trợ Bệnh nhân Ung Bướu tham dự Ngày tu niệm Phật
Ngày 28/08/2022 (nhằm 02/08 Nhâm Dần), như thường lệ, Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng CLB...
Phóng sinh ở Cồn Khương, sông Hậu, Cần Thơ
Ngày 25/08/2022 (nhằm 28/07 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ đã cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng...
Chương trình gởi tặng quà xã Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh
Ngày 26/08/2022 (nhằm 29/07 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của ĐĐ. Thích Tâm Trường, Trụ trì...
Chương trình dự Lễ Bổ nhiệm trụ trì và tặng quà Quảng Ngãi, Phú Yên, Nha Trang
Kế hoạch Từ thiện, Phóng sinh T09/2022