Quỹ từ thiện xã hội

Kế hoạch Từ thiện, Phóng sanh T12/2020 và T1/2021
Lễ khởi công tạc tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cúng dường chùa An Sơn
Ngày 29/11/2020 (nhằm 15/10 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp,...
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Ngày 20/11/2020 (nhằm 06/10 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu về dự lễ quy y Tam bảo
Ngày 22/11/2020 (nhằm 08/10 Canh Tý), nhân ngày quy y Tam bảo tại chùa Hoằng Pháp lần thứ 3 năm...
Hỗ trợ tiền xây nhà và tham quan Trung tâm dạy nghề người khuyết tật ở Hóc Môn
Ngày 23/11/2020 (nhằm 09/10 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới nhà...
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Tiếp tục chương trình cứu trợ đồng bào lũ lụt miền trung. Ngày 13,14/11/2020 (nhằm 28,29/09 Canh...
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Trong tinh thần từ bi của người con Phật, chùa Hoằng Pháp phát động chương trình từ thiện hỗ trợ...
Viếng tang lễ Phật tử Nguyễn Xuân Lộc
Ngày 27/10/2020 (nhằm 11/09 Canh Tý), nhận được tin thân phụ của ĐĐ.Thích Tâm Chiếu vừa qua đời,...
Báo cáo phóng sanh tháng 10/2020
Báo cáo từ thiện tháng 10/2020
Chùa Đống Cao hướng về miền trung - đợt 2
Ngày 28/10/2020 (nhằm 12/09 Canh Tý) ĐĐ. Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao cùng Phật tử chùa...
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Ngày 14/10/2020 (nhằm 28/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới đạo...