Quỹ từ thiện xã hội

Cúng dường tượng Phật và tham quan chùa Bái Đính, Tràng An
Ngày 16,17/12/2020 (nhằm 03,04/11 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới...
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Ngày 18/12/2020 (nhằm 05/11 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã đến Nam...
Hỗ trợ bệnh nhân ung bướu tham dự ngày tu
Ngày 21/12/2020 ( nhằm 08/11 Canh Tý), như thường lệ, quý Thầy đã hỗ trợ 50 bệnh nhân ở bệnh viện...
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Ngày 19/12/2020 (nhằm 28/10 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Ngày 07,08/12/2020 (nhằm 23,24 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp và Phật tử...
Từ thiện tại Bình Phước
Ngày 29/11/2020 (nhằm 15/10 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Duyệt phối hợp với đoàn bác sĩ Thiện Nguyện...
Kế hoạch Từ thiện, Phóng sanh T12/2020 và T1/2021
Lễ khởi công tạc tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cúng dường chùa An Sơn
Ngày 29/11/2020 (nhằm 15/10 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp,...
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Ngày 20/11/2020 (nhằm 06/10 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu về dự lễ quy y Tam bảo
Ngày 22/11/2020 (nhằm 08/10 Canh Tý), nhân ngày quy y Tam bảo tại chùa Hoằng Pháp lần thứ 3 năm...
Hỗ trợ tiền xây nhà và tham quan Trung tâm dạy nghề người khuyết tật ở Hóc Môn
Ngày 23/11/2020 (nhằm 09/10 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới nhà...
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Tiếp tục chương trình cứu trợ đồng bào lũ lụt miền trung. Ngày 13,14/11/2020 (nhằm 28,29/09 Canh...