Khóa Tu Mùa Hè 2008

Bến yêu thương 2
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Số lượt nghe: 6109
Số lượt tải: 1496

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
27890
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
15659
2854
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
6939
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
8024
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
10184
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4782
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
5681
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
5674
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
7737
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
19695
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
11337
2375
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3745
572