Khóa Tu Mùa Hè 2008

Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ
Số lượt nghe: 9596
Số lượt tải: 1563

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
27179
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14940
2854
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
6305
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
7359
1390
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4153
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
5031
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
5077
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
7112
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
18942
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
10383
2375
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5470
1496
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3303
572