Khóa Tu Mùa Hè 2008

Định hướng nhân cách 1
Giảng sư Thích Minh Nhẫn
Định hướng nhân cách 2
Giảng sư Thích Minh Nhẫn
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 1
Giảng sư Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 2
Giảng sư Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Tuổi trẻ có và không
Giảng sư Thích Thiện Minh
Thắp sáng niềm tin 1
Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ
Thắp sáng niềm tin 2
Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ
Bến đỗ bình yên (rất hay)