Khóa Tu Mùa Hè 2008

Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ
Số lượt nghe: 7786
Số lượt tải: 1390

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
27661
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
15440
2854
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
6736
970
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
9991
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4598
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
5488
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
5478
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
7544
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
19484
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
11031
2375
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5919
1496
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3633
572