Khóa Tu Mùa Hè 2008

Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thích Thiện Minh
Số lượt nghe: 6937
Số lượt tải: 970

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
27889
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
15657
2854
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
8023
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
10182
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4781
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
5680
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
5672
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
7736
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
19693
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
11333
2375
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6108
1496
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3745
572