Khóa Tu Mùa Hè 2008

Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thích Thiện Minh
Số lượt nghe: 6824
Số lượt tải: 970

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
27751
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
15527
2854
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
7877
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
10072
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4682
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
5573
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
5562
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
7623
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
19576
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
11145
2375
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6001
1496
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3682
572