Khóa Tu Mùa Hè 2008

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Số lượt nghe: 27940
Số lượt tải: 5146

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
15708
2854
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
6990
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
8075
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
10235
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4832
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
5730
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
5720
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
7783
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
19744
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
11404
2375
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6154
1496
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3781
572