Khóa Tu Mùa Hè 2008

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Số lượt nghe: 27751
Số lượt tải: 5146

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
15527
2854
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
6825
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
7877
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
10072
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4683
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
5573
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
5562
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
7624
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
19576
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
11146
2375
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6001
1496
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3682
572