Khóa Tu Mùa Hè 2008

Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thích Minh Nhẫn
Số lượt nghe: 5381
Số lượt tải: 1051

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
27537
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
15321
2854
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
6625
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
7681
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
9898
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4499
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
5376
868
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
7431
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
19368
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
10856
2375
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5823
1496
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3558
572