Khóa Tu Mùa Hè 2008

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Số lượt nghe: 5705
Số lượt tải: 868

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
27918
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
15681
2854
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
6968
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
8052
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
10215
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4809
788
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
5701
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
7761
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
19723
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
11370
2375
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6134
1496
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3762
572