Khóa Tu Mùa Hè 2008

Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
Số lượt nghe: 19767
Số lượt tải: 3619

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
27968
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
15735
2854
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
7017
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
8100
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
10260
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4850
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
5758
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
5742
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
7806
1161
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
11441
2375
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6180
1496
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3801
572