Khóa 64

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 17508
Số lượt tải: 2756

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
10874
1479
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24148
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12894
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
20952
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
22875
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6770
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5189
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4001
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4661
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
5008
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
5465
588