Khóa 64

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 17789
Số lượt tải: 2756

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
11166
1479
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24435
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13187
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
21198
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
23145
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7030
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5519
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4273
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4935
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
5321
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
5850
588