Khóa 64

Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 13186
Số lượt tải: 1650

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
11159
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17788
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24435
3472
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
21198
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
23145
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7030
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5515
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4273
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4935
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
5321
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
5846
588