Khóa 64

Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Giảng sư Thích Phước Nghiêm
Số lượt nghe: 20951
Số lượt tải: 2709

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
10874
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17508
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24148
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12894
1650
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
22875
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6770
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5188
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4001
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4661
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
5008
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
5465
588