Khóa 64

Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Giảng sư Thích Phước Nghiêm
Số lượt nghe: 21316
Số lượt tải: 2709

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
11312
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17931
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24579
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13323
1650
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
23280
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7155
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5724
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4408
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5062
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
5457
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
6025
588