Khóa 64

Vượt qua chính mình
Giảng sư Thích Phước Nghiêm
Số lượt nghe: 5074
Số lượt tải: 930

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
10929
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17559
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24201
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12948
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
21008
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
22930
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6823
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5248
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4052
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4713
868
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
5535
588