Khóa 64

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Giảng sư Thích Đồng Hội
Số lượt nghe: 11425
Số lượt tải: 1479

Pháp âm cùng danh mục

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
18039
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24682
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13435
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
21431
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
23390
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7268
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5892
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4517
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5169
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
5570
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
6168
588