Khóa 64

Bão lũ cuộc đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Số lượt nghe: 6822
Số lượt tải: 18872

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
10929
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17559
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24201
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12948
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
21008
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
22930
2948
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5248
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4052
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4712
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
5074
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
5535
588