Khóa 64

Đường về Cực Lạc
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Toàn
Số lượt nghe: 5893
Số lượt tải: 1280

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
11427
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
18039
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24683
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13437
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
21436
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
23391
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7268
18872
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4518
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5169
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
5570
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
6169
588